ร่วมประชุมประจำเดือนของอำเภอสามพราน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่ายสถิติของจังหวัดนครปฐม

 __0006

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของอำเภอสามพราน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่ายสถิติของจังหวัดนครปฐม ในการสร้างภาคีเครือข่ายเป็นกลไกในการสนับสนุนงานด้านการจัดเก็บข้อมูล สร้างความร่วมมือในการประสานงานและบริหารการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่ วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอสามพราน

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.