วันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม

68452
จังหวัดนครปฐม โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในงาน วันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดยสถิติจังหวัดนครปฐม นางอรธัญญา หุ่นดี ได้เข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.