การเก็บรวมรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 

50979281 380429849401514_108464760495800320_n
การเก็บรวมรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 6 โครงการ ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมมา ณ ที่นี้

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.