วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

20n

จังหวัดนครปฐม โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทั้งนี้ นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้เข้าร่วมในพิธี วันที่ 3 มิถุนายน 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.