สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมจัดการแข่งขันโบลลิ่งการกุศล

70305776 503164690461362_1284964647715209216_n

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมจัดการแข่งขันโบลลิ่งการกุศล เพื่อนำรายได้เพื่อพัฒนาการกีฬาภายในจังหวัด โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วมในการแข่งขัน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.