พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

78220464 558165268294637_4684627173137448960_o

จังหวัดนครปฐมจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ในโครงการพระราชดำริฝนหลวง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด ทั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมโดย นาย นิคม วัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ได้เข้าร่วมในพิธี ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.