กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

76726073 588404671937363_5228155537849319424_o

จังหวัดนครปฐมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ทังนี้สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดยนางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดนครปฐม น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติ น.ส. ชินีศิษฎ์ หมื่นพล นักวิชาการสถิติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้ากิจกรรม โดยจัดขึ้น ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม วันที่ 9 ธันวาคม 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.