ประชุมประจำเดือนของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม มกราคม 2563

82550836 609180246526472_4139590046544035840_n

ประชุมประจำเดือนของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมมอบนโยบาย และ หารือ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และ งานสำรวจประจำเดือน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในประชุม วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.