จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน กุมภาพันธ์ 2563

87440091 638718676905962_1718870427532525568_o

จังหวัดนครปฐม จัดโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ทั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย นายนิคม วัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฎิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และโครงการสำรวจอื่น ๆ ของสำนักงานเพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูล ในครั้งนี้ได้มีการจัด ณ ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.