ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 นครชัยศรี

10029
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของอำเภอนครชัยศรี ทั้งนี้ นายนิคม วัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และโครงการสำรวจอื่น ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายสถิติระดับพื้นที่ของอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วันที่ 9 มีนาคม 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.