การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2563

89063577 651223718988791_8377733241590775808_o

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2563 เพื่อจัดทำชุดแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง เป็นประธาน โดยมี นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดนครปฐม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขา ทั้งนี้สถิติจังหวัดนครปฐมได้มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เข้าร่วมในการประชุม วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ.ห้องประชุม 3 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.