คณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครปฐม

350011

คณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครปฐม อำเภอดอนตูม โดยมี อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม หัวหน้าคณะทำงาน พลังงานจังหวัดนครปฐม พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และ สถิติจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่อำเภอดอนตูม เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศ ฯ ทั้งนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย นายนิคม วัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ได้ร่วมการตรวจติดตามฯ วันที่ 10 เมษายน 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.