กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ครั้งที่ ๓

IMG 4106

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมโดย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ครั้งที่ ๓ โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม นายภูริ เนตรสุวรรณ เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคม ม.๙ ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ครั้งที่ ๒

IMG 4022สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ครั้งที่ ๒ โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ นายเฉลิม มีผิวหอม เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคม บ้านทะเลบก ม.2 ตำบลกระตีบอำเภอกำแพงแสน เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

IMG 3915

 สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมโดย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนได้ร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ครั้งที่ ๑

IMG 3984

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ครั้งที่ ๑ โดยมีท่านนายอำเภอกำแพงแสน นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคม บ้านเด่นมะขาม ม.6 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอบางเลนครั้งที่ ๖ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 ต.บางหลวง

IMG 3889

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย น.ส. ชินีศิษฎ์ หมื่นพล นักวิชาการสถิติชำนาญการ และ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอบางเลนครั้งที่ ๖ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 ต.บางหลวง อ.บางเลน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.