กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในพื้นที่อำเภอบางเลนครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียนบ้านสามขา ต.นิลเพชร

 

IMG 3690

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมโดย น.ส. ชินีศิษฎ์ หมื่นพล นักวิชาการสถิติชำนาญการได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในพื้นที่อำเภอบางเลนครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียนบ้านสามขา ต.นิลเพชร อ.บางเลน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

15

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.