กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอบางเลนครั้งที่ ๖ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 ต.บางหลวง

IMG 3889

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย น.ส. ชินีศิษฎ์ หมื่นพล นักวิชาการสถิติชำนาญการ และ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอบางเลนครั้งที่ ๖ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 ต.บางหลวง อ.บางเลน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

17

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.