ร่วมพิธีเปิดงาน ASIA Digital Expo 2018 : Digital Transformation

IMG 3920

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมโดย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนได้ร่วมพิธีเปิดงาน ASIA Digital Expo 2018 : Digital Transformation ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

19

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.