ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

IMG 3915

 สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมโดย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนได้ร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

18

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.