การจัดประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

   นับถอยหลังสู่วัน สำมะโนประชากรและการเคหะ 2553 
                      วันที่ 1 กรกฏาคม 2553


การประชุม สถิติจังหวัดกล่มจังหวัดภาคกลาง นครปฐม
สสช.นฐ ได้เป็นเจ้าภาพในหารจัดประชุม กล่มจังหวัดภาคกลาง ซึ่งได้ทำการจัดประชุมเกี่ยวกับการทำงานโครงการต่าง ๆ รวมทั้งโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553 ด้วย เพื่อให้การทำงานต่าง ๆ ไปในทิศททางเดียวกัน ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.