พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2552

พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช23 ตุลาคม 2552
สสช.นฐ นำโดยนายอมรรัตน์ สุวรรณวงศ์ สถิติจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2552 เพื่อเป็นการลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาในทุกปี ณ หน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.Get Adobe Flash player

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.