การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น


ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น


สสช.นฐ ได้จัดการประชุมการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2552 (อบต.) ในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ.ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม โดยได้กล่าวถึงการเก็บข้อมูลสถิติและการนำไปประยุกต์ใช้ข้อมูล รวมทั้งชี้แจงเกียวกับโครงการจัดทำสำมะโนประชากร พ.ศ. 2553 ที่จะดำเนินการในปีหน้าด้วย โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานและได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมากมายแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนท้องถิ่นด้วย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.Get Adobe Flash player

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.