งานวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมงานเนื่องในวันที่ระลึก สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 

ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานของ สถจ.นฐ ประจำเดือน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม
 มีการจัดทำโครงการสำรวจต่างๆประจำเดือน ตามนโยบายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ในการสำรวจจะมีโครงการหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
๑.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
๒.สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
๓.สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า
๔.สำรวจยอดขายรายไตรมาส
๕.การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่างๆ
๖.การสำรวจความข้อมูลข้าราชการพลเรื่อนสามัญ

หากครัวเรือนที่ถูกสำรวจมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 0-3424-1683 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.