จัดการประชุมโครงการจัดทำระบบช้อมูลสถติระดับท้อง

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้จัดการประชุมโครงการจัดทำระบบช้อมูลสถติระดับท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมเวลจังหวัดนครปฐม ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

 ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานของ สถจ.นฐ ประจำเดือน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม
 มีการจัดทำโครงการสำรวจต่างๆประจำเดือน ตามนโยบายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ในการสำรวจจะมีด้วยกันหลายโครงการ โดยมีโครงการหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

๑.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พศ ๒๕๕๑
๒.สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พศ ๒๕๕๑
๓.สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า
๔.สำรวจยอดขายรายไตรมาส
๕.การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่างๆ
๖.การสำรวจความข้อมูลข้าราชการพลเรื่อนสามัญ พศ.๒๕๕๑

หากครัวเรือนที่ถูกสำรวจมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 0-3424-1683 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.