พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในวันสิ้นพระชน๑๐๐วัน

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมงานบำเพ็บพระราชกุศลเนื่องในวันสินพระชนครบ ๑๐๐ วัน ณ.ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์เมือวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานของ สถจ.นฐ
   
ประจำเดือน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม
 มีการจัดทำโครงการสำรวจต่างๆประจำเดือน ตามนโยบายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ในการสำรวจจะมีด้วยกันหลายโครงการ โดยมีโครงการหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

๑.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พศ ๒๕๕๑
๒.สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พศ ๒๕๕๑
๓.สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า
๔.สำรวจยอดขายรายไตรมาศ
๕.การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่างๆ
๕.การสำรวจความข้อมูลข้าราชการพลเรื่อนสามัญ พศ.๒๕๕๑

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.