สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "ทำดีเพื่อพ่อ" ณ.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ภาพทั้งหมดคลิ๊กที่รูป

ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานของ สถจ.นฐ
   
ประจำเดือน พฤศจิกายน ( ลงเมื่อวันที ๒ มค. ๒๕๕๑ )
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม
 มีการจัดทำโครงการสำรวจต่างๆประจำเดือน ตามนโยบายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ในการสำรวจจะมีด้วยกันหลายโครงการ โดยมีโครงการหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
๑.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พศ ๒๕๕๑
๒.สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พศ ๒๕๕๑
๓.สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า
๔.สำรวจยอดขายรายไตรมาศ
๕.การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่างๆ

หากครัวเรือนที่ถูกสำรวจมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 0-3424-1683 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.