วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดยสถิติจังหวัดนครปฐมได้ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ ภาพทั้งหมดคลิ๊กที่รูป

ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานของ สถจ.นฐ
   
ประจำเดือน สิงหาคม ( ลงเมื่อวันที 22 ส.ค. 2550 )
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม
 มีการจัดทำโครงการสำรวจต่างๆประจำเดือน ตามนโยบายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ในการสำรวจจะมีด้วยกันหลายโครงการ โดยมีโครงการหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
1.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พศ ๒๕๕๐
2.สำมะโนอุตสาหกรรม พศ.๒๕๕o
3.สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พศ ๒๕๕๐
4.สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า
5.สำรวจยอดขายรายไตรมาศ

หากครัวเรือนที่ถูกสำรวจมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 0-3424-1683 e-mail : nkpathom@nso

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.