จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเดินทางทำบุญ ๙ วัด

                           

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางทำบุญ ๙ วัดภายในจังหวัดนครปฐมซึ่งจัดโดยสำนักงานจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.