ปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐


สถิติจังหวัดนครปฐม ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2550 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ.ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
 
 
 
 
 
 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.