การนำเสนอสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมและสรุปสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครปฐม


สถิติจังหวัดนครปฐม
นำเสนอการสำรวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครปฐมโดยการใช้โปรแกรม tpd info ในการนำเสนอเมื่อวันที่6 มีนาคม 2550 ดูภาพทั้งหมดคลิกที่รูป ดาวน์โหลดรายงานผลคลิกที่นี่
 
 
 
 
 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.