การนำเสนอสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมและสรุปสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครปฐม


สถิติจังหวัดนครปฐม
นำเสนอการสำรวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครปฐมโดยการใช้โปรแกรม tpd info ในการนำเสนอเมื่อวันที่6 มีนาคม 2550 ดูภาพทั้งหมดคลิกที่รูป ดาวน์โหลดรายงานผลคลิกที่นี่
 
 
 
 
 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.