ประมวลภาพผู้ตรวจมาตรวจราชการที่จังหวัดนครปฐม


ผู้ตรวจการของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้มาตรวจราชการที่จังหวัด
นครปฐม โดยในโอกาศนี้ได้มีการสอบถามและและให้คำแนะนำใน
การปฏิบัติงานในโครงการต่าง พร้อททั้งให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม


สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.