ประมวลภาพผู้ตรวจมาตรวจราชการที่จังหวัดนครปฐม


ผู้ตรวจการของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้มาตรวจราชการที่จังหวัด
นครปฐม โดยในโอกาศนี้ได้มีการสอบถามและและให้คำแนะนำใน
การปฏิบัติงานในโครงการต่าง พร้อททั้งให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม


สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.