วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


                                                   ดูภาพทั้งหมดคลิกที่รูป

            ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานของ สถจ.นฐ
     
ประจำเดือน มีนาคม 2549 ( ลงเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2549 )
     สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม
 มีการจัดทำโครงการสำรวจต่างๆ ตามนโยบายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ในการสำรวจจะมีด้วยกันหลายโครงการ โดยมีโครงการหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
1.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พศ 2549 
2.การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พศ 2549 
3.สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พศ 2549 
4.การสำรวจสถานะการณ์เด็กในประเทศไทย พศ 2549 
5.การสำรวจอนามัยการเจริญพันธ์ พศ 2549 
6.การสำรวจการเปลี่นแปลงของประชากร พศ 2548 - 2549 
7.สำรวจความต้องการแรงงานและขาดแคลนแรงงาน 2549
8.โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม

    หากครัวเรือนที่ถูกสำรวจมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 0 34250 8424 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.