ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานของ สถจ.นฐ

  ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานของ สถจ.นฐ
 ประจำเดือน มีนาคม 2549 ( ลงเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2549 )
        สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม มีการจัดทำโครงการสำรวจต่างๆ ตามนโยบายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ในการสำรวจจะมีด้วยกันหลายโครงการ โดยมีโครงการหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พศ 2549 
                               ระหว่างวันที่ 1 - 12 ของทุกเดือน
2.การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พศ 2549 
                               ระหว่างสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน
3.สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พศ 2549 
                               ระหว่างวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน
4.การสำรวจสถานะการณ์เด็กในประเทศไทย พศ 2549 
                               ระหว่างวันที่15 - สิ้นเดือนของทุกเดือน
5.การสำรวจอนามัยการเจริญพันธ์ พศ 2549 
                               ระหว่างวันที่ 1 - 12 ของทุกเดือน
6.การสำรวจการเปลี่นแปลงของประชากร พศ 2548 - 2549 
                                ทุก ๆ 3 เดือน
7. สำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2549
                              
ระหว่างวันที่ 1 กพ. 15  มีค. 2549
8. สำรวจความต้องการแรงงานและขาดแคลนแรงงาน พศ.2549
                                 ระหว่างเดือน มีค. - เมย. 2549
9.โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม
                                ระหว่างเดือน มีค. - เมย. 2549

    หากครัวเรือนที่ถูกสำรวจมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 0 34250 8424 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนนี้
( คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ )
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550
ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว


สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.