ประมวลภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติประเทศเกาหลีมาดูงาน

 
                           เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีประเทศเกาหลีมาดูงาน
ที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม
 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2548 นาย อมรรัตน์  สุวรรณวงศ์ สถิติจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลี 
ในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องต่างๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่21 - 25พฤศจิกายน 2548 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม
ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ จากการทำงานต่าง ๆพร้อมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
* ข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดนครปฐม(เดือนธันวาคม 2548)
        -
งานธันวาพฤกษาชาติ 2005 ณ สวนสามพราน 3 พย.- 5 ธค. 2548

 

 

 

  
  
  
  

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.