12 สิงหาคม 2548 วันแม่แห่งชาติ

 คำว่าแม่  คำนี้มีอานุภาพยิ่งใหญ่ในใจลูกทุกคน  จนยากที่จะเปรียบเทียบได้

กับทุกสรรพสิ่งในโลก  ดังคำขวัญที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ได้พระราชทานไว้ว่า ?แม่เป็นพระอรหันต์ของลูก  คนที่เที่ยววิ่งหาพระเพื่อ

กราบไหว้พระอรหันต์ อย่าลืมว่ามีพระอรหันต์อยู่กับตัวแล้วควรปฏิบัติต่อแม่

อย่าให้บกพร่องได้พระคุณของแม่อันประกอบไปด้วยความรักที่มีต่อลูกอย่าง

สุดหัวใจเช่นนี้ คงไม่ยากจนเกินไปนัก  หากเอ่ยคำว่า?รัก?ให้แม่ได้ชื่นใจบ้าง

เพราะคุณอาจโชคดีกว่าหลายๆคนที่ได้เพียงแต่รำลึกถึง พระคุณแม่ผ่านภาพ

และเงาที่ตราตรึงไว้ในความทรงจำเท่านั้นว่า ลูกรักแม่

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.