สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  


 

เนื่องในวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคมเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางด้านสถิติ จังหวัดนครปฐมจึงได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดซึ่งนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ หน่วยงานส่วนราชการต่าง ประชาชน นักเรียนนักศึกษารวมทั้ง สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมด้วย เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ เยาวชน และ คนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ตามแนวนโยบายของภาครัฐบาล......

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.