ข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2556


จังหวัดนครปฐมใช้ได้บริเวณที่มีป้าย ที่นี่มี FREE WIFI


พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็กพระนเรศวรมหาราช สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดยข้าราการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้เข้ารวม พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็กพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปบม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่
สถิติจังหวัดนคนปฐมเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ สก 2556
คลิ๊กเพื่อแสดงรายละเอียด src=http://www.nsonakhonpathom.com/nsodata/pic/intro2.jpg สถิติจังหวัดนคนปฐมเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ สก 2556 โดยมีการมอบเสื้อและเอกสารเกี่ยวกับโครงการสำมะโนการเกษตร 2556 ด้วย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.