ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2556


ขายโดยวิธีทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 19 รายการ ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม


จังหวัดนครปฐมใช้ได้บริเวณที่มีป้าย ที่นี่มี FREE WIFI


วันรำลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน คลิ๊กเพื่อแสดงรายละเอียด src=http://nkpathom.nso.go.th/nkpathom/nso/index.jpg สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วมงานที่รึกลึกสมเด็กพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และ วันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ.ลานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ คลิ๊กเพื่อแสดงรายละเอียด src=http://nkpathom.nso.go.th/nkpathom/DSC03388.gif สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วมทำบุญ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ.ลานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.