ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มีนาคม ๒๕๕๕


 ประกาศรายชื่อเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ออกหน่วย วันกกตาล ต.สัมปทวน สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดยสถิติจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ และพนักงานของสำนักงานได้เข้าร่วมวัน ออกหน่วย วันกกตาล ต.สัมปทวน จังหวัดนครปฐมเมื่อวันจันทร์ที่?29 กุมภาพันธ์ 2555??ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่
การออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชนประจำเดือน มกราคม 2555 สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดยสถิติจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน?ได้ร่วมการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชนประจำเดือนมากราคมเมื่อวันที่ 26 มค 55 ณ ที่ทำการ อบต.บางภาษี จังหวัดนครปฐม?ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.