ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๕

 


  จังหวัดนครปฐมใช้ได้บริเวณที่มีป้าย ที่นี่มี FREE WIFI
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมโดยสถิติจังหวัดนครปฐมข้าราชการและพนักงานจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโคกเขมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ เมือวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕   ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติมาตรวจความก้าวหน้าโครงการ สถอ. ๕๕ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาผู้ตรวจราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้เดินทางมาตรวจความก้าวหน้าโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๒๕๕๕ จังหวัดนครปฐมและได้ติดตามงานโครงการอื่น ๆ รวมทั้งให้แนวทาง และ ซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.