ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2555

 


  จังหวัดนครปฐมใช้ได้บริเวณที่มีป้าย ที่นี่มี FREE WIFI


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมโดยสถิติจังหวัดนครปฐมข้าราชการและพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ โดยมาการร่วมปลูกต้นไม้ บริจาคโลหิต และ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕   ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมโดยสถิติจังหวัดนครปฐมข้าราชการและพนักงานจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโคกเขมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ เมือวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕   ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.