ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 41 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (1.jpg)หน้าที่ 1[หน้าที่ 1]3056 Kb
Download this file (2.jpg)หน้าที่ 2[หน้าที่ 2]5892 Kb
Download this file (3.jpg)หน้าที่ 3[หน้าที่ 3]2460 Kb
Download this file (4.jpg)หน้าที่ 4[หน้าที่ 4]1965 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.