การประชุมชี้แจ้งโครงการระบบจัดการเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ อำเภอสามพราน

 

17n
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้จัด การประชุมชี้แจ้งโครงการระบบจัดการเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจ้งเจ้าหน้าที่วิชาการและเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับหลักการและวิธีการปฏิบัติงานของโครงการ ในส่วนของ อำเภอสามพราน ในโอกาศนี้ สถิติจังหวัดนครปฐม นางอรธัญญา หุ่นดี ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการและแนวทางปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

5028486531522820800000nkpathom

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.