ถ่ายทอดนโยบาย ข่าวสาร แผนงาน แนวทางการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ

18n

นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดนครปฐม ได้ถ่ายทอดนโยบาย ข่าวสาร แผนงาน แนวทางการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ แก่ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ในการประชุมประจำเดือน สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

5028486531522820800000nkpathom

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.