เนื้อหา

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

IMG 0838

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ วัดลานแหลม อ.นครชัยศรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.