เนื้อหา

วันรวมพลังแห่งความภักดี จังหวัดนครปฐม น้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

1483518351689

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม รวมทำกิจกรรม วันรวมพลังแห่งความภักดี จังหวัดนครปฐม น้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 22 พย 2559 โดยได้ร่วมทำความสะอาด ณ บริเวณ ทุ่งพระเมรุ 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.