เนื้อหา

ร่วมปลูกต้นไม้ รอบบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์

1483519704226

สำนักงานสุถิติจังหวัดนครปฐม โดยสถิติจังหวัด หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และข้าราชการ ได้ ร่วมปลูกต้นไม้ รอบบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2559 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.