เนื้อหา

จังหวัดนครปฐมพบประชาชน บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

1483518131346

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ โครงการหน่วย บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.