เนื้อหา

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดอบรม ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

IMG 3171
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดอบรม ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ณ อาคารโทรศัพท์จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.