เนื้อหา

พิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๐

Untitled-1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องสวัสดีโรงแรมรีเวอร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.