เนื้อหา

พิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๐

Untitled-1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องสวัสดีโรงแรมรีเวอร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.