เนื้อหา

ต้อนรับท่านสถิติจังหวัดนครปฐม

IMG 4164

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันต้อนรับ ท่านสถิติจังหวัดนครปฐม นางอรธัญญา หุ่นดี ในโอกาสนี้ท่านสถิติจังหวัดได้ถ่ายถอดนโยบาย และ สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และปัญหาในการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.