เนื้อหา

ต้อนรับท่านสถิติจังหวัดนครปฐม

IMG 4164

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันต้อนรับ ท่านสถิติจังหวัดนครปฐม นางอรธัญญา หุ่นดี ในโอกาสนี้ท่านสถิติจังหวัดได้ถ่ายถอดนโยบาย และ สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และปัญหาในการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.