เนื้อหา

การอบรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยสื่อออนไลน์บนเครือข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดนครปฐม

c78a0d8a8726a99ac06bf6525d39cbef0 4620693218499416602__0009

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยสื่อออนไลน์บนเครือข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดนครปฐม ณ.โรงแรมรีเวอร์ อ.เมือง จ.นครปฐม วันที่ 6 กันยายน 2561

news0906

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.